• Период промоције: Нема ограниченог времена
  • Промоције: До 30% провизије и 1710 УСДТ