• ပရိုမိုးရှင်းကာလ: အချိန်အကန့်အသတ်မရှိပါ။
  • ဈေးရောင်း: 30% ကော်မရှင်နှင့် 1710 USDT အထိ