• სარეკლამო პერიოდი: შეზღუდული დრო არ არის
  • აქციები: 30%-მდე საკომისიო და 1710 USDT